P I I N K Y   N A I I L S 
Rue Ferdinand Forest
immeuble Orlando
1 Etage Local 54 B
97122 BAIE-MAHAULT
Tél. 05 90 53 71 20
Mob. 06 90 61 64 17
Leur envoyer un mail
P r é s e n t a t i o n


Jun
21
A c t u a l i t é s
L’entreprise n’a pas encore publié d’actualités
P r o m o t i o n s
H o r a i r e s
Lundi
Fermé
Fermé
Mardi
09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 13:00
14:00 - 13:00
Vendredi
09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Samedi
09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Dimanche
Fermé
Fermé
P l a n  d ' a c c è s
N o u s  c o n t a c t e r